دنیا با حضور چنین آدمهایی است که ارزش زندگی دارد…

سرکار خانم زینب جاویدان، معلم کلاس سوم دبستان شهید حاجی زاده دهستان هپرو شهرستان باغملک استان خوزستان، با مشاهده عدم توان مالی خانواده ها برای خرید گوشی، کلاسهای دانش آموزان را با رعایت پروتکل و بصورت حضوری برگزار می کند.

دنیا با حضور امثال شماست که ارزش زندگی دارد…

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on April 12, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top