دعوت به مشارکت در نظرسنجی

برای انجام یک پژوهش در حوزه اقتصاد خانوار نیاز به یاری و همفکری شما عزیزان داریم
ممنون می شم اندکی وقت گذاشته و به سوالات تهیه شده پاسخ دهید

https://forms.gle/wgoLMmaCuzrdmWNW7

Posted on June 22, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top