درک مفهوم درصد نوسان

این روزها که تعداد زیادی از هموطنان ما وارد معاملات بازار بورس شده اند، بهترین زمان برای آموزش و مرور کاربردی برخی از مفاهیم پایه ای ریاضی و آمار است.
یکی از این مباحث بسیار مهم، درک مفهوم درصد نوسان است.
فرض کنید شما سهمی را در قیمت 820 تومان خریده اید و طی روزهای نزولی بازار بورس، سهم شما تا قیمت 320 تومان افت کرده است. اگر درصد افت قیمت سهم خود را محاسبه کنید، متوجه خواهید شد که دچار ضرری حدودا 70% شده اید (اختلاف 820 تا 320 تقسیم بر 820).
اما برای رسیدن به قیمت خرید اولیه و صفر شدن زیان این معامله، رشد 70 درصدی این سهم دیگر کافی نیست. این سهم باید بیش از 150% رشد کند تا شما بتوانید مجددا به اصل سرمایه خود برسید! (اختلاف 320 تا 820 تقسیم بر 320)
در شرایط تورمی فعلی و با توجه به زمان سپری شده، این رشد قیمت باز هم ارزشی کمتر از زمان خرید سهم را برای شما تامین خواهد کرد.

ریاضی #آمار #بورس #سهام

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on December 29, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top