“خطای عمل” (Action Bias)

یک مطالعه آماری در سال 2007 نشان داد که اگر دروازه بانها در هنگام ضربه پنالتی سرجای خودشان در وسط دروازه بمانند، احتمال گرفتن توپ حدود 24% بالاتر می رود!
با توجه به اینکه زمان رسیدن توپ از نقطه پنالتی به خط دروازه کمتر از 0.5 ثانیه است، این پرش کاملا بی هدف و شانسی است؛ اما چرا دروازه بانها فقط در 6.5% از مواقع سرجای خودشان می مانند؟
دلیل این رفتار دروازه بانها، پدیده ای است که به آن “خطای عمل” (Action Bias) میگویند. از آنجا که جامعه، هر تحرک حتی بی نتیجه ای را شایسته تر از بی تحرکی می داند، دروازه بانها از ترس طرفداران تیمشان، جرات ایستادن بی حرکت در دروازه را ندارند و میخواهند با پریدن به یک طرف، نشان دهند که در حال تلاش (هرچند بی نتیجه) هستند.

جمله معروف “باید یه کاری بکنیم” هم از همین خطا سرچشمه گرفته و بارها ما را به مسیرهای اشتباه و نتایج غلط راهنمایی کرده است.

گاهی اندکی تامل و بررسی دقیقتر موضوع، همان کاری است که باید بکنیم!

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on November 12, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top