حکایتی آموزنده

آدم های حقیر و تنگ نظر، مثل اعداد کوچکتر از یک هستند:

وقتی در آنها ضرب میشوی (مشارکت)، تو را نیز کوچک می کنند.
100✖️0.2=20

وقتی میخواهی با آنها تقسیم شوی (درددل و بازگو کردن مشکلات)، مشکلات تو بزرگتر می شوند.
100➗0.2=500

وقتی با آنها جمع می شوی (بودن در کنارشان)، چیز زیادی به تو اضافه نمی کنند و از آنها یاد نمی گیری.
100➕0.2=100.2

و در نهایت، کم کردن آنها از زندگی، ضرر زیادی به تو نمی زند!
100➖0.2=99.8

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on October 15, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top