تکنیک “میکروآموزش”

تکنیک "میکروآموزش"

.
تکنیک “میکروآموزش” بعنوان یک ابزار فروش کالا و خدمات نیر قابل استفاده است.
بعنوان مثال، اگر شما فروشنده لباس هستید میتوانید با برگزاری میکروآموزشهایی با موضوع انتخاب رنگ و طرح و یا نحوه نگهداری لباس، تبلیغ غیر مستقیم برای کسب و کار خود داشته

باشید؛ و یا اگر خدمات برگزاری مراسم و رویدادها را ارائه می دهید، میکروآموزشهایی با موضوع تکنیکها و آداب پذیرایی برگزار کنید.
انتشار و همرسانی (sharing) میکروآموزشهای شما، توجه را به کسب و کارتان نیز جلب خواهد کرد.

به کانال ما در تلگرام بپیوندید:

https://t.me/arianaeec

Posted on November 28, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top