تسلیت به ایران/سقوط هواپیمای ATR هواپیمایی آسمان

تسلیت به ایران

◾تسلیت به ایران

سقوط هواپیمای ATR هواپیمایی آسمان در مسیر تهران-یاسوج و درگذشت هموطنانمان را تسلیت گفته و برای بازماندگان، آرزوی صبر داریم.


روحشان شاد.
https://t.me/arianaeec

Posted on March 14, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top