ترفند جستجو در گوگل

ترفند جستجو در گوگل

⭐️ ترفند جستجو در گوگل

چنانچه مایل به یافتن سایتهایی مشابه با یک وبسایت خاص هستید، میتوانید عبارت
related:[site URL]
را در قسمت جستجوی گوگل وارد کنید.
نتایج نشان داده شده، شامل لینک سایتهایی خواهد بود که محتوایی مشابه با سایت مورد نظر شما دارند.
مثلا درج عبارت related:irna.ir در کادر جستجوی گوگل، لینک سایتهایی مشابه با خبرگزاری ایرنا را به شما نشان خواهد داد که به احتمال زیاد از نوع خبرگزاری بوده و یا محتوای خبری دارند.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on January 28, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top