تجربه ای موفق از بکارگیری آموزش غیرحضوری آنلاین

دکتر مهتاب جعفری

دکتر مهتاب جعفری
(استاد و معاون دانشکده علوم دارویی دانشگاه UCI- کالیفرنیا، ایروین)

⭐️تجربه ای موفق از بکارگیری آموزش غیرحضوری آنلاین


“… وقتی در سال 2005 استاد دانشگاه کالیفرنیا- ایروین شدم […] یک کلاس جدید با عنوان زندگی 101 ابداع کردم و در آن چیزهایی که در دانشگاه آموزش داده نمیشود […] آموزش داده می شد. این کلاس بسرعت محبوبیت پیدا کرد تا حدی که محدودیت در تعداد دانشجویانی که می توانستند در کلاس باشند، باعث شد که من آن را به شکل آنلاین هم ارائه دهم. کلاس آنلاین حتی از کلاس قبلی محبوبتر شد. قدم بعدی، ادغام کلاس حضوری و آنلاین با یکدیگر بود.”

(درسهایی که نمی آموزیم- روزنامه دنیای اقتصاد 97/7/18)

? webomeet.com
? @ArianaEEC

Posted on October 13, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top