تبریز- دبیرستان پسرانه علوی

دبیرستان پسرانه علوی تبریز

تبریز- دبیرستان پسرانه علوی؛
درختی که دو سال است همراه با دانش آموزان در کلاس درس می خواند!

مسوولان مدرسه در اقدامی تحسین برانگیز، درخت کاج کهنسال موجود در حیاط مدرسه را در طرح توسعه نیز حفظ کردند. ???

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on December 29, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top