برگزاری دوره های آموزشی تیم ملی روباتیک ایران

دوره های آموزشی تیم ملی روباتیک ایران

زیرساخت جلسات مجازی آریانا در خدمت برگزاری دوره های آموزشی تیم ملی روباتیک ایران

کانال تلگرام مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا:

https://t.me/arianaeec

☎️
021-75038081

Posted on December 24, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top