برگزاري يک دوره آموزشي آنلاين،آسانتر از تصور شما

برگزاري يک دوره آموزشي آنلاين،آسانتر از تصور شما

برگزاري يک دوره آموزشي آنلاين، ميتواند بسيار آسانتر از چيزي باشد که در ابتدا تصور مي کنيد.
چنانچه سابقه برگزاري دوره هاي آمورشي حضوري را داريد، کافي است جلسات دوره آموزشي خود را ضبط و در هنگام برگزاري دوره آنلاين، از بازپخش بخشهاي کليدي آموزش خود استفاده کنيد.
پس از پخش و اشتراک گذاري آنلاين هر قسمت، شما کنترل ادامه کلاس را بصورت زنده جهت توضيحات بيشتر و پرسش و پاسخ در دست خواهيد گرفت.

https://t.me/arianaeec

☎️
02175038081
05138684107

Posted on November 29, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top