برخی وبینارهای میزبانی شده توسط وبومیت

وبومیت

برشهایی از برخی وبینارهای میزبانی شده توسط وبومیت را در کانال مرکز آموزشهای الکترونیکی آریانا در سایت آپارات مشاهده فرمایید:?
https://www.aparat.com/arianaeec

(توضیح: کیفیت تصاویر در نسخه بارگذاری شده در آپارات به منظور حفظ برخی از اطلاعات جلسه، تعمداً پایین آورده شده است. در هنگام مشاهده آنلاین، کیفیت تصویر در حد HD میباشد.)

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on December 31, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top