برای کسب و کارها و برگزارکنندگان رويدادها

چنانچه مالک يا شاغل کسب و کاري هستيد که نياز به برگزاري جلسات کاري خصوصي يا عمومي متعدد داريد، امکانات زيرساخت جلسات مجازي آريانا، رضايت شما را بخوبي تأمين خواهد نمود.

عدم نياز به جابجايي فيزيکي شهري يا بين شهري براي حضور در مکان جلسات، قابليت مستند کردن محتواي جلسه و محدودسازي شرکت در جلسه مباحث براي افراد در سطوح مختلف، دسترسي لحظه اي به اسناد مورد نياز در حين جلسه و قابليت اشتراک گذاري اسناد، بخشي از امکانات وسيعي است که اين زيرساخت در اختيار شما قرار مي دهد. کارشناسان ما در کلیه مراحل، از معرفی تا بهره‏برداری از زیرساخت تا حصول اطمينان از تسلط شما بر سامانه، بصورت رايگان در کنار شما خواهند بود. همچنين اين امکان وجود دارد تا از خدمات پشتيباني فني در سطوح مختلف (اطلاع رساني اوليه رويدادها، ثبت نام، کنترل حضور و غیاب، مدیریت پرسش و پاسخ، رفع مشکلات کاربران در اتصال به جلسه، نظرسنجي و تحليل نتايج، …) براي جلسات آموزشي خود بهره مند شويد.



Back to Top