بازخورد مدیریتی چیست؟

وبینار بازخورد موثر مدیریتی

تا حالا فکر کرده اید چرا زندانیان از زندان انفرادی وحشت دارند؟
تا حالا در یک فضای بدون محرک حسی مثل تاریکی محض قرار گرفته اید؟
تا حالا با کسی بحث کرده اید که هیچ پاسخی به شما ندهد، چه حسی داشته اید؟


بازخورد یکی از حیاتی ترین نیازهای انسان در زندگی است. ما روزانه در برابر میلیونها محرک حسی قرار می گیریم که با توجه به آنها در رفتارها، افکار و اعمال خود تغییراتی را ایجاد می کنیم.

بازخوردها در محیط کار نیز می توانند اعمال و رفتار ما را تحت تاثیر قرار دهند و عملکرد ما را بهبود و یا تضعیف کنند. بر همین اساس یکی از حیاتی ترین مهارتهای مدیر، مهارت بازخورد دادن است. مدیران می توانند با توجه به بازخورد مدیریتی، عملکرد کارکنان خود را به سرعت بهبود دهند. بازخورد مدیریتی، فرصتی جهت توسعه و رشد شغلی کارکنان و بالا بردن سطح انگیزه آنان باشد.
علی رغم تأثیرات مثبت و اساسی بازخورد مدیریتی ، یکی از اشتباهاتی که مدیران اغلب مرتکب می شوند ندادن بازخورد به کارمندان شان است. بسیاری از مشکلات انگیزشی و ضعف عملکرد کارمندان ناشی از ندادن بازخورد صحیح از سوی مدیرشان است.

در اغلب موارد هم بازخورد مدیریتی به صورتی غیر حرفه ای و نامناسب ارائه می شوند که جنبه احساسی و واکنشی دارند و کمتر تمرکز بر مسائل مربوط به کسب و کار است. ارائه بازخورد احساسات زیادی را هم از جانب ارائه دهنده و هم از جانب دریافت کننده تحریک می کند.

من در این وبینار قصد ندارم از بازخوردهای ۶ ماهه و یک ساله که در قالب ارزیابی عملکرد ارائه می شوند صحبت کنم. این نوع بازخورد در واقع مانند بلعیدن یک فیل توسط یک مار است….

من در این وبینار با شما در مورد بازخورد های روزانه و ممتدی صحبت می کنم که هر مدیری به شدت برای بهبود عملکرد کارمندانش به آن نیازمند است. من از قدرت “چرا؟” با شما صحبت خواهم کرد.

Posted on June 9, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top