ایجاد استراتژی دانش شخصی

? ایجاد #استراتژی دانش شخصی

1️⃣ کشف نقاط قوت خود
با گروهی از افراد خانواده، دوستان و همکاران خود که شناخت کافی از شما دارند بصورت جداگانه صحبت کنید. محدوده اولیه ای از رویاها و اهداف خود را انتخاب و از آنها بخواهید میزان استعداد و موفقیت شما در هر یک از بخشهای این حوزه را صادقانه بیان کنند. همچنین فهرستی از افراد و گروههای مرجع در دسترس، و منابع قابل اطمینان نوشتاری و رسانه ای را تهیه کنید.

2️⃣ کشف نحوه یادگیری
به زمانها و موقعیتهایی که یادگیری شما در آنها بازده بیشتری دارد و یا راه حل های بدیع برای مشکلات خود یافته اید، فکر کنید. چه عاملی در همه آنها مشترک بوده است؟ در مقابل، در چه موقعیتهایی حداقل کنترل را بر اطلاعات ورودی دارید؟

3️⃣ انتخاب
بر مبنای یافته های مراحل قبل، احتمال پیشرفت و بهترین استفاده از اطلاعات خود در زمینه های مختلف را بسنجید. چقدر از اطلاعات در هر زمینه به وجد آمده و سوالات بیشتری به آن افزوده اید؟

4️⃣ پالایش بینش
به اطراف نظر بنیدازید و مشاهدات خود در حوزه قوت خود را مثل یک گزارشگر بنویسید. زمان و مکان کافی در اختیار خود بگذارید.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on May 29, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top