افزونه جدید جهت استفاده از لینک وبینارها و جلسات مجازی

??? اطلاعیه

با توجه به بروزرسانی زیرساخت نرم افزاری سیستم جلسات مجازی مرکز، چنانچه در استفاده از لینک وبینارها و جلسات مجازی با سیستم عامل ویندوز، با پیغام خطای فوق مواجه شدید، افزونه جدید را از لینک زیر دانلود فرمایید:

yon.ir/KXCQk

? webomeet.com
? @ArianaEEC
☎️ 021-75038081

Posted on June 19, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top