استیفن هاوکینگ، فیزیکدان و کیهان شناس انگلیسی درگذشت

استیفن هاوکینگ

استیفن هاوکینگ، فیزیکدان و کیهان شناس انگلیسی، امروز 14 مارس 2018 در سن 76 سالگی به سوی منبع پاسخ کلیه سوالات بشر عزیمت کرد…

مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا درگذشت ایشان را به تمامی دوستدارانش


تسلیت می گوید.

آدرس کانال جهت Join شدن و استفاده از دیگر مطالب:

https://t.me/arianaeec

Posted on March 14, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top