استفاده از هدفون بجای اسپیکر در جلسات مجازی

استفاده از هدفون بجای اسپیکر در جلسات مجازی

صرفنظر از نقش شما در جلسات مجازی (بعنوان ارائه دهنده یا مستمع)، استفاده از هدفون بجای اسپیکر به شما کمک خواهد کرد تا تمرکز بیشتری در جلسه داشته باشید.

آدرس کانال ما در تلگرام:

https://t.me/arianaeec

☎️
02175038081
05138684107

Posted on November 29, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top