ارزش هر چیز را بدانید تا از منافع آن استفاده کنید

ارزش هر چیز را بدانید تا از منافع آن استفاده کنید

مادامي که ارزش چيزي را ندانيد،

از منافع آن سود کافي را نخواهيد برد.

مطالب ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/arianaeec

☎️ 02175038081

Posted on November 30, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top