ارتقای زیر ساخت جلسات مجازی آریانا

ارتقای زیر ساخت جلسات مجازی آریانا

ارتقای زیر ساخت جلسات مجازی آریانا
به Adobe Connect /version 9.6-2017

امکانات جدید:


✳️ امکان ارسال تصویر از وب کم با کیفیت HD 720p
✳️ امکان ادامه طراحی چیدمان جلسه در زمانهای Breakout
✳️ پشتیبانی از Java 8
✳️ دسترسی به بخش Help بصورت آفلاین

برای استفاده از سایر مطالب لطفا به کانال ما در تلگرام بپیوندید:

https://t.me/arianaeec

☎️
021-75038081

Posted on December 7, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top