اثربخشی معرفی و آموزش محصولات جدید برای پرسنل فروش و مشتریان

معرفی و آموزش محصولات جدید

در شرکتهای بزرگ، فرایند معرفی و آموزش محصولات جدید برای پرسنل فروش و مشتریان از طریق سامانه وبینار، سبب کاهش قابل ملاحظه هزینه ها و افزایش اثربخشی خواهد شد.

برای استفاده بهتر از مطالب عضو کانال زیر شوید


https://t.me/arianaeec


021-75038081

Posted on March 14, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top