آموزش مجازی و تکرار تاریخ

سال ۱۹۴۰، همه گیری فلج اطفال در آمریکا باعث تعطیلی چندماهه مدارس و مراکز مرتبط با کودکان شد.
در آن روزها، دانش آموزان بوسیله رادیو در کلاسهای درس شرکت می‌کردند.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on February 1, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top