موسسه زبان سفیر گفتمان با همکاری مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا برگزار می کند ثبت نام در : https://www.tiwall.com/general/safir-ielts-listening مطالب ما را در کانال تلگرام مرکز دنبال کنید: https://t.me/arianaeec ☎ 021-75038081