Posts Tagged:یادگیری

یادگیری مداوم، کمترین پیش نیاز موفقیت

یادگیری مداوم، کمترین پیش نیاز موفقیت

یادگیری مداوم، کمترین پیش نیاز موفقیت در هر زمینه ای است. -دنیس ویتلی 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com

نمودار فراموشی

نمودار فراموشی

طبق “نمودار فراموشی” که بر پایه نظریه ای از هرمان ابینگهاوس تهیه شده، پس از یک هفته از یادگیری یک مطلب جدید، تنها 50% از آن در حافظه باقی خواهد ماند. با تکرار منظم آموخته ها، میتوان پس از پنج بار تکرار، 90% از آموخته های اولیه را به حافظه بلند مدت منتقل کرد. 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com

یادگیری و تحصیلات

یادگیری و تحصیلات

یادگیری و تحصیلات، آماده شدن برای زندگی نیست؛ خود زندگی است. 🌍 webomeet.com 🆔 @ArianaEEC

هرم یادگیری

هرم یادگیری

🔺هرم یادگیری🔺 پس از دو هفته، چه مقدار از مطلب در حافظه باقی خواهد ماند؟ 🌍 webomeet.com لینک کانال ما در تلگرام: https://t.me/arianaeec

شکست منجر به یادگیری در انسان میشود

شکست منجر به یادگیری در انسان میشود

“موفقیت یک معلم پست است که افراد باهوش را به گونه ای اغوا میکند که به این باور میرسند که هیچ گاه شکست نمیخورند […] قطعا افراد، موفقیت را بیش از شکست میپسندند. اما این شکست است که بیش از هر چیز دیگر منجر به یاد گیری انسان میشود و بهترین فرصت ها را برای رشد در اختیار قرار میدهد.” – The Road Ahead (Bill Gates)   کانال تلگرام ما: https://t.me/arianaeec ? webomeet.ir ☎ 021-75038081

روش خود را عوض کنید

روش خود را عوض کنید

? اگر احساس می کنید فراگیران شما روش تدریستان را درک نمی کنند، بهتر است روش درک مطلب آنها را یاد بگیرید. عضو کانال تلگرام مرکز شوید:

من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام

من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام

در هر حرفه و شغلی که هستید […] نخست از خود بپرسید: “من برای #یادگیری خود چه کرده ام؟” سپس همچنان که پیش تر می روید بپرسید:

Back to Top