“دل اگر خداشناسی، همه در رخ علی بین” تقارن بهار طبیعت با میلاد امیرالمؤمنین علی(ع) و روز پدر، بر بزرگمردان و جوانمردان خجسته باد💐 📄شرح تصویر: سروده معروف استاد شهریار در وصف علی(ع) با دستخط شاعر 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com