🌟 تکنیک پومودورو برای مدیریت زمان این تکنیک توسط یک پژوهشگر ایتالیایی به نام Francesco Cirillo برای پیگیری و پیشبرد اهداف تحصیلی‌اش در دانشگاه ابداع شد: «زمانی که با وظیفه‌ی بزرگی روبرو شدید، آن را به اهداف کوچک‌ و کوتاه‌مدت با زمان محدود تقسیم‌بندی کنید.» 🍅 اصول و عملکرد تکنیک پومودورو: 🔸یک وظیفه‌ی مشخص انتخاب کنید. 🔸تایمر را روی ۲۵ دقیقه تنظیم کنید. 🔸در ازای هر ۲۵ دقیقه تمرکز و فعالیت، ۵ دقیقه استراحت کوتاه…

Read More →