در مواقع #بحران، هر دقیقه می تواند به ارزش حفظ جان چندین نفر باشد. کارایی جلسات مجازی در چنین رویدادهایی، انکارناپذیر است. به کانال ما در تلگرام بپیوندید: