Posts Tagged:روز معلم

روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

🍀🌹 فرخنده باد روز شمایی که چگونه دیدن را به چشمان ما آموختید… 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com

روز معلم

فرا رسیدن روز معلم گرامی باد

🍀🌹 فرخنده باد روز شمایی که چگونه دیدن را به چشمان ما آموختید… 🌍 webomeet.com ما را در شبکه های اجتماعی با آیدی زیر دنبال کنید: 🆔 @ArianaEEC  

Back to Top