پنجمین جلسه آموزشی تیم ملی رباتیک ایران با زیرساخت جلسات مجازی آریانا هم اکنون به کانال ما در تلگرام بپیوندید: https://t.me/arianaeec