پنجم شهریور، روز #داروساز و بزرگداشت #زکریا_رازی کاشف جوهر گوگرد، نفت سفید و الکل گرامی باد. به کانال ما در تلگرام بپیوندید: