Posts Tagged:حافظه

نمودار فراموشی

نمودار فراموشی

طبق “نمودار فراموشی” که بر پایه نظریه ای از هرمان ابینگهاوس تهیه شده، پس از یک هفته از یادگیری یک مطلب جدید، تنها 50% از آن در حافظه باقی خواهد ماند. با تکرار منظم آموخته ها، میتوان پس از پنج بار تکرار، 90% از آموخته های اولیه را به حافظه بلند مدت منتقل کرد. 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com

هرم یادگیری

هرم یادگیری

🔺هرم یادگیری🔺 پس از دو هفته، چه مقدار از مطلب در حافظه باقی خواهد ماند؟ 🌍 webomeet.com لینک کانال ما در تلگرام: https://t.me/arianaeec

Back to Top