۲۵ اردیبهشت؛ سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد. 🌍 webomeet.com آیدی ما در شبکه های اجتماعی 🆔 @ArianaEEC ☎ 021-75038081