یک گفتمان تخصصی

ظرفیت جلسه حضوری تکمیل شد.
امکان ثبت نام پخش آنلاین میسر است.

اولین جلسه از سلسله نشستهای یک گفتمان تخصصی
اینبار با موضوع:
Mobile Native app VS Progressive Web app

زمان: پنجشنبه ۲۳ آبان ماه – ساعت ۱۶ الی ۱۸

لینک ثبت نام رایگان پخش آنلاین:
https://evand.com/events/gofteman

یکگفتمانتخصصی

@ictincubator

Posted on November 13, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top