یک راهکار ساده برای دریافت رمز پویا

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از اضافه شدن دکمه جدیدی به صفحات پرداخت اینترنتی از ابتدای دی ماه 98 به منظور درخواست پیامکی رمز دوم پویا خبر داد.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

توضیحات در عکس

Posted on December 19, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top