وبلاگ

✔️مدرس: مهندس بیژن صدیق زاده ✔️مدت دوره: 24 ساعت ✔️پیش نیاز: ندارد ✔️مباحث دوره: · Introducing World Wide Web / Servers / Clients. · Different Browsers / Platforms. · HTML Structure. · Client / Server Side programming. · Domain / Web Hosting / Data Centers. · Internet Mailing / Browsing / Downloading. · Create a New Site in DreamWeaver. · Pages / .html. · Files / Assets palettes. · Texts / Marquee. · Page Properties.
برگزار کننده : ✔️ دوره های تخصصی آموزشی بصورت مجازی (Online – Offline ) ✔️ کارگاه های آموزشی مجازی (Online) ✔️ سمینار های مجازی – وبینار (Online) ✔️ آزمون های مجازی ( Offline ) ✔️ جلسات و گردهمایی های اداری – خانوادگی (Online) با مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
Back to Top