نسل هزاره

نسل هزاره (همان دهه هفتادی ها و هشتادی های خودمان) که در کوران عصر اطلاعات و سرعت و فست فود بزرگ شده اند ، از صبر کردن زیاد برای رسیدن به هر پاسخ و هدفی بیزارند. روشهای آموزش برای این نسل باید از پایه و اساس، دگرگون شود.
در عوض، هزینه های این دگرگونی، با ایده ها و خلاقیت جالب توجه آنها، قطعا جبران خواهد شد.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on September 5, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top