نحوه مصرف بودجه در خانواده و کسب و کار

نحوه مصرف بودجه در خانواده و کسب و کار

? نحوه مصرف بودجه در خانواده و کسب و کار:

▫️بخشي از بودجه بطور کامل جذب نمی شود.
▫️ مصرف بودجه توسط عوامل خارجی (عمدتا نامطلوب) برنامه ریزی و تحمیل میشود.


▫️آموزش نحوه مصرف بودجه و توجه دادن به #محدودیت آن، معمولا مورد غفلت قرار می گیرد.
▫️سهم زیادی ازبودجه صرف امور روزمره میگردد.
▫️کل بودجه در پروژه های مختلف سرمایه_گذاری شده و هیچ کدام به بهره برداری نمی رسد.
▫️بخش قابل توجهی از این بودجه به بودجه عمرانی تخصیص داده شده و صرف ساخت اثری ماندنی می شود.

⚠️ زمان، بودجه عمر شماست. ⚠️
با آن چه می کنید؟?
(برداشت آزاد از مطالب مرتضی یوسفی)

به کانال ما در تلگرام بپیوندید:

https://t.me/arianaeec

Posted on November 30, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top