نتایج اثر مرکب

اثر مرکب

⭐️ اثر مرکب:
به دست آوردن نتایج بزرگ از مجموعه ای از انتخابهای کوچک و مستمر .

? اگر روزی فقط 4 واژه جدید انگلیسی یاد بگیریم؛


در ماه 120 واژه
در سال 1440 واژه
در پنج سال 7200 واژه!

 

? اگر روزی 5 صفحه کتاب بخوانیم؛
در ماه 150 صفحه
در سال 1800 صفحه
در پنج سال 9000 صفحه!

?اگر روزی 15 دقیقه کمتر در شبکه های اجتماعی وقت بگذرانیم؛
در ماه 7.5 ساعت وقت آزاد می شود
در سال 90 ساعت وقت آزاد می شود
در پنج سال 450 ساعت وقت آزاد می شود!

به کانال ما در تلگرام بپیوندید:

https://t.me/arianaeec

☎️
021-75038081

Posted on December 2, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top