میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع) مبارک باد

ماه فرو ماند از جمال محمد

ماه فرو ماند از جمال محمد …
🌸💐🌺🌷🌹

میلاد خاتم پیامبران، حضرت محمد مصطفی(ص) و قرآن ناطق، امام جعفر صادق(ع) بر دلسپردگان حقیقت خجسته باد.

🌍 webomeet.com
🆔 @ArianaEEC

Posted on November 27, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top