مهارتهایی که کودکان تا پیش از 15 سالگی باید در خانواده فرا گرفته باشند

💰 پس انداز و هزینه کردن صحیح
🗓 دنبال کردن دستورالعمل ها
⏰ بیان دقیق زمان
👟 بستن بند کفش
👕 شستن و اتو کردن لباس
⛺️ برپا کردن چادر یا سرپناه در طبیعت
🛏 مرتب کردن رختخواب و تعویض ملحفه
🍽 شستن ظروف
🚨 حفظ بودن و شماره گیری مراکز امداد
🎁 کادوپیچ کردن بسته هدیه
🚲 دوچرخه سواری
🧷 دوخت و دوز ابتدایی
📃 نامه نگاری
📆 برنامه ریزی خریدهای مصرفی
🌱 اصول پرورش گیاهان
⌨️ تایپ ده انگشتی
🥾 شستن یا واکس زدن کفش
🐥 اصول نگهداری از حیوانات اهلی
🧽 شناخت انواع و طرز مصرف مواد شوینده

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on March 17, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top