من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام

من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام

در هر حرفه و شغلی که هستید […] نخست از خود بپرسید:
“من برای #یادگیری خود چه کرده ام؟”
سپس همچنان که پیش تر می روید بپرسید:


“من برای کشورم چه کرده ام؟”
و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادی بخش و هیجان انگیز برسید که:
“شاید سهم کوچکی در #پیشرفت و اعتلای بشریت داشته اید.”
اما صرفنظر از هر پاداشی که زندگی به تلاش هایمان بدهد یا ندهد، آنگاه که لحظه مرگ فرا می رسد هر کدام از ما باید این حق را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم:
✨«من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام»‌✨

– لویی پاستور

https://t.me/arianaeec

Posted on December 2, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top