منحل‌اش کنید!

منحل‌اش کنید!

💢 منحل‌اش کنید!

بهترین راه‌حل برای یک مشکل پایدار و ‌‌ظاهرا لاینحل، اینست که آنرا به حال خودش رها کنید!


سپس از مساله دور شوید و بر احساس نیاز به حل آن، غلبه کنید.
هدف یا مراحلِ روندِ کار را از نو تعریف کنید تا آن مشکل، دیگر نتواند شما را زمین‌گیر کند.
مسائل لاینحل، بهتر است بعنوان یک واقعیت پذیرفته‌شوند.💡

– ست گادین
#seth_godin
#problem_solving
#cognitive_psycology

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on April 6, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top