مدیریت دانش شخصی(بخش سوم)

مدیریت دانش شخصی(بخش سوم)

نقل قولی منتسب به اینشتین وجود دارد با این مضمون که: “کسی که زیاد مطالعه می کند اما آموخته های خود را بکار نمی گیرد، دچار تنبلی در تفکر شده است.”
لذا، صرف مطالعه و جستجوی زیاد مطالب، امتیازی برای فرد نیست و باید آنچه که وارد ذهن


وی شده، در زمانی مناسب و به نحوی مناسب بکار گرفته شده و در درجات بالاتر، بهینه سازی شده و مجددا به جامعه برگردد.
یکی از مزایای آنی PKM، کم کردن اثرات منفی سرریز اطلاعاتی است که این روزها علاوه بر متون عمومی و تخصصی، از طریق فضای مجازی نیز به سوی ما سرازیر شده است.

در پست بعدی، ابزار و حالات مختلف هر یک از مراحل شکل فوق، بیان خواهد شد.
(ادامه دارد…)

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on May 5, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top