فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی مبارک باد

فرزند مرا "عشق" بیاموز و دگر هیچ

روح پدرم شاد که میگفت به استاد
فرزند مرا “عشق” بیاموز و دگر هیچ
(ملک الشعراء بهار)

اول مهر است؛ اول خلقت است.
همه چیز از اول مهر آغاز می شود:
سرنوشت یک ملت،
اقتدار یک ملت،
رفاه یک ملت،
دین یک ملت،
دموکراسی یک ملت،
آزادی یک ملت
و عدالت یک ملت، از اول مهر آغاز می شود.
همان‌گونه که در طبیعتِ زمین، همه چیز از مهر آسمان شروع می شود و بدون خورشید، طبیعت زمین عقیم خواهد ماند،
در جامعه انسانی نیز همه چیز از مهر شروع می‌شود.
ماه مهر آغاز کشت‌وکار در مزرعه‌ی وجود کودکانی است که اگر در دلشان مهر بکاریم، سرنوشت‌مان مهر‌آگین خواهد شد.

به کانال ما در تلگرام بپیوندید:

https://t.me/arianaeec

Posted on November 30, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top