عقاید خود را با تفکر و مطالعه به دست آورید

عقاید خود را با تفکر و مطالعه به دست آورید

“اگر عقاید خود را با تفکر و مطالعه به دست آورید، کسی نمی‌تواند به آنها توهین کند. اگر کسی چیزی بر خلافشان بگوید عصبانی نمی‌شوید؛
یا می‌خندید یا به فکر فرو می‌روید…”


برتراند_راسل

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on April 25, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top