طراحی وبینار مناسب با نوع حضور شرکت کنندگان

طراحی وبینار مناسب با نوع حضور شرکت کنندگان

⚠️ در تهیه محتوا برای وبینارهای خود، توجه داشته باشید که تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان در وبینارها از #گوشی یا #تبلت برای حضور در جلسه استفاده می کنند.
لذا توصیه می شود اسلایدهای #وبینار را به نحوی طراحی کنید که جزئیات مهم آن به راحتی در این دستگاهها قابل مشاهده باشد.

آدرس کانال تلگرام جهت کسب اطلاعات بیشتر:

https://t.me/arianaeec

☎️
02175038081
05138684107

Posted on November 28, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top