شب یلدا مبارک

شب یلدا مبارک

یلدا از دو بخش “یل” به اضافه “دا” تشکیل شده است: یل + دا = یلدا
در زبان لری، “یل” را به معنای بزرگ دانند و به مادر “دا” گویند.
در ایران باستان، شروع زمستان را مقارن با شروع جوانه زدن و رویش گیاهان در زیر خاک میدانستند: یلدا = رویش بزرگ

پاسداشت آیین یلدا ، وبومیت شما را به یلدای_بدون_اینترنت دعوت میکند.
📵👨‍👩‍👧‍👦

🍉 شبتان رویایی؛ دلتان نورانی. 🍉

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on December 22, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top