سمینار آموزشی آنلاین “نجات از دقیقه 90 … “

نجات از دقیقه 90

مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا با همکاری کلینیک سلامت روان برگزار می کند:

🔸سمینار آموزشی آنلاین “نجات از دقیقه 90 … “🔸

ثبت نام:

✏️ yon.ir/XQ5qk

آدرس کانال مرکز در تلگرام:
https://t.me/arianaeec


021-75038081

👈 تلگرام برای دریافت کد تخفیف درخواست خود را به آیدی مدیر کانال @ArianaSupport ارسال فرمایید.

Posted on May 12, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top