سریال نبینید!

اگر خود را برای یک #آزمون مهم (مثل کنکور، آزمون استخدامی، …) آماده می کنید، سریال نبینید!

مغز انسان، کارهای ناتمام و مبهم را به مدت طولانی تری به خاطر می سپارد و تلاش می کند با فکر کردن به آنها، به یک رضایت درونی ناشی از رفع ابهام برسد. هرچه کارهای ناتمام در اطرافمان بیشتر باشد، تمرکزمان کمتر خواهد بود. موکول شدن ادامه سریالها به قسمت بعد، ذهن را تا مدتی طولانی درگیر پیش بینی ادامه ماجرا می کند و عملکرد و بازدهی ذهنی، کاهش پیدا خواهد کرد.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on October 9, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top